מערכת שעות 2024

שיעור הכרות בעלות 50₪

במידה ורוכשים כרטיסיה השיעור ניתן במתנה